_

 درباره دریژنو  

هدف گروه دریژنو جذب و تربیت نیروهای جدید با تفکرات صحیح است تا بتوانیم هنرو فرهنگ  را در بطن جامعه و دل مردم گسترش دهیم. چرا که همه می‌دانیم هنرهای  مردمی در سراسر کشور دچار خلاء‌هایی است، از این رو باید به جریان پرورش دانشجوها و هنرجوها  به دقت پرداخت تا ارتباط  هنرمندان  با توده‌های مردم برقرار شود و تحولات فرهنگی و اشائه فرهنگ و هنر به تعالی برسد .

آقا
_

مقاله دریژنو  

_

اخبار دریژنو  

    اینستاگرام: uast-farhang-honar

    آدرس دانشگاه: استان چهارمحال و بختياري- شهرستان شهركرد- شهر فرخشهر- خيابان شهدا- بن بست امين. دانشگاه علمي و كاربردي مركز فرهنگ و هنر دريژنو.

    برای مشاوره تماس بگیرید.